battery_charging_full 14 : 23
پورتال جامع سامانه های تحت وب شرکت بم خودرو languageuser image


شرکت خدمات و تجارت بم خودرو با هدف بررسی و طرح ریزی مجدد فعالیتهای سازمان بر اساس وظیفه محول افزایش کارایی و بهبود اثر بخش اقدامات شفافیت فرآیندها و شاخص ها و ایجاد اعتماد در درون و بیرون سازمان اقدام به راه اندازی سامانه های تحت وب به جهت سهولت دسترسی پرسنل زیر مجموعه خود نموده است . شما همکار گرامی می توانید با استفاده از هر یک از لینک های زیر به سامانه مربوطه هدایت و نسبت به دریافت اطلاعات اقدام فرمایید